Hipoterapie | Hiporehabilitace Jupiter
+420 776 614 704 | info@hipojupiter.cz
Květen 11, 2017

Hipoterapie

Cena: 250kč/ 20 – 30 min.

Na hipoterapii můžete přijít v PONDĚLÍ, po předchozí domluvě emailem – info@hipojupiter.cz

V České Republice bohužel zatím hipoterapie není hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. Celkové náklady na jednu terapeutickou lekci pro jednoho klienta činí 600 Kč. Při naší ceně 250 Kč za lekci musí být ostatní náklady hrazeny finančními prostředky, které naše organizace získává prostřednictvím sponzorských darů, nadačních příspěvků, grantů a podobně.

Přihlášky přijímáme pouze emailem.
KONTAKT

 

 

CO JE TO HIPOTERAPIE?

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně. Pohyb koňského hřbetu v kroku je rytmický a cyklicky se opakuje. Klientovi, sedícímu na koni, tak poskytuje stimulaci, která přímo ovlivní jeho motorické chování. To se děje skrze aktivaci všech úrovní centrální nervové soustavy díky přenosu impulsů.

Mozek musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale také vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně. Kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk. Centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka díky tomu zpracovává a vysílá vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah, řídících pohyb. Čím déle je možné organizmu připomínat jeho správnou funkci, tím více se oddálí negativní vliv degenerativních onemocnění či následků úrazu na hybnost člověka.

Nesmírná výhoda metody spočívá v cyklickém opakování pohybového vzorce. Jiný podobný prostředek v současnosti není k dispozici. Díky kladnému působení přírodního prostředí a pozitivního ladění psychiky klienta při terapii s koněm, umožňuje tato metoda dosáhnout velmi kvalitního léčebného efektu.

Hipoterapii je možné aplikovat již od věku 2 měsíců, horní hranice není určena.
Není vhodná pouze při nepřekonatelném strachu z koně, alergii na koňskou srst a prostředí, při akutních zdravotních stavech a otevřených ránách.