Projektové dny

Přijímáme přihlášky na další cyklus projektových dnů! V říjnu se zaměříme na polytechnické vzdělávání a čtenářskou gramotnost. Budeme si povídat o využití koní dřív a o tom, jak nyní komunikujeme na delší vzdálenost. Zkusíme i rukodělnou tvorbu depeše a procvičíme stylistiku. V listopadu nás opět čeká rozvoj čtenářské gramotnosti a polytechnická výuka, tentokrát však na Přečíst si víc oProjektové dny[…]

PROJEKTOVÝ TÝDEN

Projektový týden proběhne formou příměstského tábora s obědem. Děti každý den pod vedením externích odborníků zpracují dvě témata ve formě projektové výuky – vhodné jako příprava na školní rok. Nejedná se o program s koňmi, koňskou tematiku ale využijeme jako motivační prostředek.