Projektové dny

Ve spolupráci s Českou hiporehabilitační společností nabízíme vzdělávací programy pro děti zdarma. Jedná se o projekt financovaný dotací ministerstva školství na podporu zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Během projektových dnů děti nejezdí na koních, využíváme ale koňskou tématiku jako motivační prostředek. Témata jsou různá, kombinujeme i zdánlivě neslučitelné obory. Do Jupitera na každý projektový den přichází externí odborníci se zajímavým programem.

Brzy aktualizujeme nové termíny!