Post COVID Program

Osobám s Post-Covid syndromem ( osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19) a dětem zasaženým následky pandemie Covid 19 poskytujeme speciální programy. Tyto programy vznikly ve spolupráci s multidisciplinárním týmem České hipoerahbilitační společnosti

Programy

INDIVIDUÁLNÍ HIPOTERAPIE

Individuální hipoterapie pro klienty po prodělaném onemocnění Covid 19

Prostřednictvím hipoterapie můžeme zmírnit následky prodělaného onemocnění Covid-19 jako je dušnost, únava, snížený psychický a fyzický výkon, či bolesti pohybového aparátu.

Postcovid program zahrnuje 8 terapeutických jízd po 30 minutách 1x týdně.

Cena: 800 kč/ 30 min

Individuální či skupinová hiporehabilitace pro děti potýkající se s důsledky období Covid 19.

Období nouzového stavu se negativně podepsalo nejen na dětské populaci. Děti byly ponechány několik dlouhých měsíců bez přímého kontaktu s vrstevníky a byly jim znemožněné veškeré volnočasové aktivity a sport. Neblahým důsledkem období lockdownu je nyní snížená fyzická zdatnost dětí, nadváha, závislost na sociálních sítích, snížení sociálních dovedností a zvýšilo se i riziko psychických poruch.

HPSP nabízí outdoorovou rehabilitaci na čerstvém vzduchu a umožňuje obnovu sociálních kontaktů, zvýšení fyzické zdatnosti, relaxaci a smysluplné trávení volného času. Prostřednictvím HPSP u dětí podporujeme rozvoj týmové spolupráce, empatických dovedností, jemné a hrubé motoriky, koordinace pohybů, kognitivních funkcí a rozumových schopností.

Délka trvání plánované hiporehabilitační jednotky v minutách:   45 min individuální 60 min skupinová

Plánovaná intenzit: 1x týdně

Plánovaný celkový počet jednotek: 4-8 dle individuálních potřeb klienta

individuální 45 min 1200kč

skupinová 60 min 800kč alespoň 2 osoby