Červen 11, 2019

Platební podmínky

KOŇSKÉ KROUŽKY
– Úhrada se provádí dopředu pololetně bezhotovostním převodem na č. účtu: 2600980996/2010 a to nejpozději do první lekce pololetí. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

– Pokud neobdržíme platbu do první lekce, vyhrazujeme si právo dítě do příští lekce nepřijmout a místo nabídnout zájemci pod čarou.

– Nabízíme možnost dvou splátek

– Při platbě za celé pololetí bez splátek nabízíme slevu 500 kč.

– platba je nevratná

– Pokyny k platbě najdete v přihlášce.

LETNÍ POBYT U KONÍ
– Úhrada se provádí dopředu bezhotovostním převodem na č. účtu: 2600980996/2010  a to nejpozději do konce června. Do poznámky uveďte jméno dítěte.
– Pokud neobdržíme platbu do konce června, vyhrazujeme si právo místo nabídnout zájemci pod čarou.
– Při platbě do konce května nabízíme slevu 500 kč.
– Pro děti, přihlášené u nás na kroužku platí sleva 500 kč.
– platba je nevratná

HIPOTERAPIE  A HIPOREHABILITACE
– Úhrada se provádí v hotovosti při každé návštěvě zvlášť.
– viz absence