Platební podmínky

KOŇSKÉ KROUŽKY
– Úhrada se provádí dopředu pololetně bezhotovostním převodem na č. účtu: 2600980996/2010 a to nejpozději do první lekce pololetí. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

– přihláška platí jako závazná po uhrazení rezervačního poplatku (viz přihláška)

– Pokud neobdržíme platbu do první lekce, vyhrazujeme si právo dítě do příští lekce nepřijmout a místo nabídnout zájemci pod čarou.

– u pokročilého a středně pokročilého kroužku nabízíme možnost dvou splátek

– Při platbě za celé pololetí bez splátek nabízíme u některých kroužků slevu 500 kč.

– platba je nevratná

– Pokyny k platbě najdete v přihlášce.

LETNÍ POBYT U KONÍ
– Úhrada se provádí dopředu bezhotovostním převodem na č. účtu: 2600980996/2010  a to nejpozději do konce června. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Přihláška platí jako závazná:
– po uhrazení celého pobytu / po uhrazení rezervačního poplatku 1000 kč (do konce května)

Při platbě do konce května bude rezervační poplatek odečten z celkové ceny pobytu. Při pozdější platbě rezervační poplatek propadá.

Platba je nevratná, v případě nemoci je možné za sebe poslat náhradníka.

HIPOREHABILITAČNÍ TÝDEN

– Úhrada se provádí převodem na číslo účtu: 2600980996/2010. do poznámky prosím uveďte jméno dítěte.

Přihláška platí jako závazná:
– po uhrazení celého pobytu / po uhrazení rezervačního poplatku 1000 kč
Při platbě do konce května bude rezervační poplatek odečten z celkové ceny pobytu. Při pozdější platbě rezervační poplatek propadá.

Z provozních důvodů je bohužel platba nevratná, doporučujeme pojištění storna, které nabízí většina pojišťoven.

HIPOTERAPIE
– Úhrada se provádí  předem na účet 2600980996/2010 v podobě předplatného minimálně 4 terapií .