CO JE TO PŘIROZENÉ JEZDECTVÍ, NEBO-LI HORSEMANSHIP?

„Paty dolu! Špičky ke koni! Přitáhni si ty otěže! Pobídni ho pořádně! Tak ho švihni tim bičíkem!“ Pokud jste někdy chodili do klasického kurzu jezdectví, určitě jsou Vám tyto výkřiky povědomé. Nejen u nás v Jupiteru ovšem nikdy nic takového neuslyšíte. Zabýváme se výhradně metodou, zvanou přirozené jezdectví, nebo-li Horsemanship.

„First you go with the horse. Then the horse goes with you. Then you go together.“ – Tom Dorrance

„Nejdřív půjdeš ty s koněm. Pak kůň půjde s tebou. Potom půjdete spolu.“ Tuto větu často říkával Tom Dorrance, který v sedmdesátých letech jako jeden z prvních začal rozvíjet metodu přirozeného jezdectví.
Základem Horsemanshipu je empatická komunikace s koněm, respekt a úcta k tomuto majestátnímu zvířeti, jakožto cítícímu tvorovi s velkou duší. Začíná se vždy navázáním vztahu s koněm, a to ze země. Teprve až kůň a jezdec dosáhnou vzájemného porozumění a respektu, může začít jejich spolupráce. Myšlenka, že kůň je pouhým otrokem člověka, je zde naprosto vyloučená!
Princip ježdění přirozenou metodou je mnohem snazší a méně nátlakový jak pro koně, tak pro jezdce. Zvíře nikdy násilím nenutíme k požadovanému výkonu. Dáváme mu možnost výběru. V případě, že kůň jedná tak, jak žádáme, umožníme mu k tomu co nejpříjemnější cestu. Pokud je tomu naopak, jednání mu zkomplikujeme. Za chyby netrestáme, za to úspěchy chválíme takovým způsobem, aby to kůň opravdu pocítil. Nejde zde o boj se zvířetem, ale souhru, spolupráci a vzájemnou domluvu. Člověk musí zcela odložit svou pýchu, ego i agresi. I proto je tato metoda jednou z nejlepších terapií, nejen pro osoby se zdravotním postižením, ale i pro osoby, prostě postižené dnešní dobou.

 

Horsemanship vznikl skrze dlouhodobé pozorování koní v jejich přirozeném prostředí ve stádě. Podstatou je idea, že my vstupujeme do jejich světa, ne oni do našeho.

 

Tato tréninková metoda je použitelná nejen jakožto terapie, s úspěchem ji využívají také ve všech odvětvích jezdeckého i dostihového sportu. Koně jsou od přírody ochotni s námi spolupracovat. Jejich případná agresivita nebo neochota má kořeny pouze v jediném problému. Kůň neporozuměl našim požadavkům a pouze bojuje o vlastní záchranu!

 

horsemanship – video