O nás

Jsme nezisková organizace, věnující se animoterapii. Hlavním účelem organizace je zplnohodnotňování života znevýhodněných osob, zejména prostřednictvím hiporehabilitace.

Provozujeme:
– hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi – HPSP – individuální / skupinovou
hipoterapii v psychiatrii a psychologii – HTP
– volnočasové aktivity pro děti – koňské kroužky / zookroužek
letní pobyty pro děti
hiporehabilitační týdny
snoezelen
zooterapii
vzdělávací kurzy pro dospělé
senzomotorické hřiště
praxe pro účastníky kurzů ČHS i pro veřejnost
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

LIDÉ V JUPITERU

KONĚ V JUPITERU

Zabýváme se výhradně metodou přirozené komunikace a nekonfliktního přístupu ke koním.

Učíme sebe, koně i děti podle školy Oldy Nováka.

Jsme  střediskem praktické  výuky České hiporehabilitační společnosti. http://hiporehabilitace-cr.com/ 

V červenci 2019 získali naši koně Lily, Denis a Karla licenci České hiporehabilitační společnosti.

V červnu 2018 získali naši koně Natan, Blesk, Despin a Tomba licenci České hiporehabilitační společnosti a díky nim jsme se tak stali centrem doporučené hiporehabilitace.

Co znamená „hiporehabilitační kůň“? http://hiporehabilitace-cr.com/hiporehabilitacni-kun/

Proč jezdíme bez udidel?

Proč nemáme stáje?

Naše Hodnoty:
• Individuální a nedirektivní přístup
• Přejímání nových a osvědčených metod animoterapie ze zahraničí
• Snaha o zprostředkování podpory všem zájemcům z řad cílových skupin
• Podpora odborného vzdělávání lektorů a dobrovolníků
• Zapojení klientů a dobrovolníků
• Transparentnost a otevřenost

Chceme se formovat jako organizace, která zajišťuje komplexní diferencované programy a služby pro následující cílové skupiny:
• Děti, mládež a dospělí s mentálním hendikepem nebo duševním onemocněním
• Děti, mládež a dospělí se zdravotním hendikepem
• Děti a mládež ze sociálně znevýhodňujícího prostředí (děti z dětských domovů a azylových domů, děti z pěstounských rodin)
• Děti a mládež v léčbě závislostního chování (drogy, alkohol, gamblerství atd.)
• Senioři
• Děti a mládež

Ke stažení:
stanovy_spolku Jupiter

GDPR

VÝROČKA 2020

Výroční zpráva 2019
účetní uzávěrka 2019

Výroční zpráva 2018
účetní uzávěrka 2018

Výroční zpráva 2017
účetní uzávěrka 2017

Výroční zpráva 2016
účetní uzávěrka 2016

Napsali o nás:
Rezidentní péče
Deník Právo
Naše Noviny

Dobnet
Žena-in