O nás | Hiporehabilitace Jupiter
+420 776 614 704 | info@hipojupiter.cz
Květen 10, 2017

O nás

Jsme nově vzniklý spolek věnující se animoterapii. Hlavním účelem spolku je zplnohodnotňování života znevýhodněných osob zejména prostřednictvím hiporehabilitace.

Kromě koňských terapeutů spolek vlastní dvě kozy, jednoho hladkosrstého foxteriera a jednoho kocoura plemene Kanadský Sphynx. Všechna zvířata prošla speciálním výcvikem, aby byla připravena na práci s dětmi, postiženými osobami, seniory a ostatními cílovými skupinami animoterapie.

Nabízíme kroužky s koňmi pro děti, letní tábory, hipoterapii, aktivity s využitím koní, ustájení koní a vyjížďky do přírody.

Zabýváme se výhradně metodou přirozeného jezdectví – Horsemanship

Jsme registrovaným střediskem České hiporehabilitační společnosti. http://hiporehabilitace-cr.com/

 

Naše Hodnoty:
• Individuální a nedirektivní přístup
• Přejímání nových a osvědčených metod animoterapie ze zahraničí
• Snaha o zprostředkování podpory všem zájemcům z řad cílových skupin
• Podpora odborného vzdělávání lektorů a dobrovolníků
• Zapojení klientů a dobrovolníků
• Transparentnost a otevřenost

Chceme se formovat jako organizace, která zajišťuje komplexní diferencované programy a služby pro následující cílové skupiny:
• Děti, mládež a dospělí s mentálním postižením nebo duševním onemocněním
• Děti, mládež a dospělí se zdravotním postižením
• Děti a mládež ze sociálně znevýhodňujícího prostředí (děti z dětských domovů a azylových domů, děti z pěstounských rodin)
• Děti a mládež v léčbě závislostního chování (drogy, alkohol, gamblerství atd.)
• Senioři
• Děti a mládež

 

TEAM HIPOREHABILITACE JUPITER

 

Bc. Ida Kubrichtová

V Jupiteru zastává funkci předsedkyně sdružení, působí jako animoterapeutka a akreditovaná instruktorka AVK, je lektorkou kroužků a volnočasových aktivit. Absolvovala vysokoškolské studium oboru zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze, je akreditovanou lektorkou AVK České hiporehabilitační společnosti.
“Naše noviny” – rozhovor s Idou Kubrichtovou

 

Ing. Lenka Verzichová
Vystudovala zoorehabilitaci, asistenční aktivity se zvířaty a ekologické zemědělství. Má mnohaleté zkušenosti jako instruktorka lekcí pro zdravé i handicapované děti. V Jupiteru působí jako lektorka hiporehabilitačních lekcí.

 

Markéta Nováková
V Jupiteru působí jako asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní pro hiporehabilitaci.

 

Hana Kubrichtová

V Jupiteru působí jako asistentka kroužků, volnočasových aktivit a vodič koní pro hiporehabilitaci.

 

Bc. Filip Dluhoš
V Jupiteru působí jako fyzioterapeut hiporehabilitací. Vystudoval bakalářský obor  fyzioterapie na FTVS, absolvoval školení v hipoterapii v Toulcově dvoře. Filipa zajímá komunikace s koňmi, přirozené jezdectví a samozřejmě terapeutické možnosti ve spolupráci s koňmi. „Mechanismus přenosu pohybu z koně na jezdce (pacienta) je terapeuticky zcela unikátní a emočně velice povzbudivý, což tvoří ideální podklad k ovlivnění a úpravě tělesných funkcí.“ dodává Filip.

 

Erik Bauer

Správce ohrad, sběrač trusu

 

 

Marie Mainerová

PR manažerka spolku Hiporehabilitace Jupiter, asistentka, lektorka němčiny v koňském kroužku s NJ. Je studentkou Akademie výtvarných umění, u koní nachází klid a inspiraci.