Květen 10, 2017

O nás

Jsme nezisková organizace, věnující se animoterapii. Hlavním účelem organizace je zplnohodnotňování života znevýhodněných osob, zejména prostřednictvím hiporehabilitace.

Kromě koňských terapeutů spolek vlastní dvě kozy, jednoho hladkosrstého foxteriera a jednoho kocoura plemene Kanadský Sphynx. Všechna zvířata prošla speciálním výcvikem, aby byla připravena na práci s dětmi, hendikepovanými osobami, seniory a ostatními cílovými skupinami animoterapie.

Nabízíme hipoterapii (Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii – HTFE), hiporehabilitaci (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi – HPSP), kroužky pro děti, letní pobyty pro děti, hiporehabilitační pobyty a další služby.

Zabýváme se výhradně metodou přirozené komunikace a nekonfliktního přístupu ke koním.

Učíme sebe, koně i děti podle školy Oldy Nováka.

Jsme registrovaným střediskem České hiporehabilitační společnosti. http://hiporehabilitace-cr.com/

V červenci 2019 získali naši koně Lily, Denis a Karla licenci České hiporehabilitační společnosti. Stali jsme se Střediskem praktické výuky.

V červnu 2018 získali naši koně Natan, Blesk, Despin a Tomba licenci České hiporehabilitační společnosti a díky nim jsme se tak stali centrem doporučené hiporehabilitace.

Co znamená „hiporehabilitační kůň“? http://hiporehabilitace-cr.com/hiporehabilitacni-kun/

Proč jezdíme bez udidel?

Proč nemáme stáje?

Naše Hodnoty:
• Individuální a nedirektivní přístup
• Přejímání nových a osvědčených metod animoterapie ze zahraničí
• Snaha o zprostředkování podpory všem zájemcům z řad cílových skupin
• Podpora odborného vzdělávání lektorů a dobrovolníků
• Zapojení klientů a dobrovolníků
• Transparentnost a otevřenost

Chceme se formovat jako organizace, která zajišťuje komplexní diferencované programy a služby pro následující cílové skupiny:
• Děti, mládež a dospělí s mentálním hendikepem nebo duševním onemocněním
• Děti, mládež a dospělí se zdravotním hendikepem
• Děti a mládež ze sociálně znevýhodňujícího prostředí (děti z dětských domovů a azylových domů, děti z pěstounských rodin)
• Děti a mládež v léčbě závislostního chování (drogy, alkohol, gamblerství atd.)
• Senioři
• Děti a mládež

stanovy_spolku Jupiter

GDPR

Výroční zpráva 2019
účetní uzávěrka 2019

Výroční zpráva 2018
účetní uzávěrka 2018

Výroční zpráva 2017
účetní uzávěrka 2017

Výroční zpráva 2016
účetní uzávěrka 2016

Napsali o nás:
Rezidentní péče
Deník Právo
Naše Noviny

TEAM HIPOREHABILITACE JUPITER

Bc. Ida Kubrichtová

Předsedkyně sdružení, animoterapeutka, akreditovaná instruktorka HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi), lektorka kroužků a volnočasových aktivit. Absolvovala vysokoškolské studium oboru zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze, je akreditovanou lektorkou HPSP České hiporehabilitační společnosti. V roce 2018 získala certifikát „Animal assisted education“ od holandské univerzity Open Universitat. Absolvovala výcvik Rogersovské psychoterapie na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně. V současné době studuje obor ergoterapie na Vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou. Je dlouhodobou studentkou Oldy Nováka.

MgA. Marie Mainerová

Asistentka předsedkyně, vodič koně při HTFE a HPSP, lektorka kroužků a volnočasových aktivit. Je absolventkou Akademie výtvarných umění. Při studiu se zabývala individuální výukou a doučováním dětí, a to v oborech německý jazyk a výtvarná výchova. V roce 2020 absolvovala certifikovaný kurz „Logopedický asistent“.  Absolvovala dva semestry školy humanistické astrologie Pavla Turnovského a astrologický výcvik u Beatrice Landovské. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou. Je dlouhodobou studentkou Oldy Nováka.

Dr. Xenia Svobodová

Psychoterapeutka, grantová manažerka. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou. Je dlouhodobou studentkou Oldy Nováka.

Markéta Nováková

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní při HTFE a HPSP, správce sociálních sítí, fotografka. V roce 2018 získala certifikát „Animal assisted education“ od holandské univerzity Open Universitat. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.

Michaela Bočková

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.


Hana Kubrichtová

Asistentka kroužků, volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí.

Mgr. Lýdia Csermelyiová

Fyzioterapeutka při hipoterapii. Absolventka kurzu hipoterapie pod Českou hiporehabilitační společností.


Dan Tuček

Správce ohrad

David Randl

Správce webu, tiskař, grafik