Lidé v Jupiteru

Bc. Ida Kubrichtová

Funkce v Jupiteru:
Předsedkyně sdružení,ergoterapeutka, animoterapeutka, instruktorka HPSP (Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi) a HTP (hipoterapie v psychiatrii a psychologii), hlavní lektorka koňských kroužků a volnočasových aktivit.

Dosažené vzdělání:
Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na České zemědělské univerzitě v Praze

Ergoterapie na Vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Absolvované kurzy:
–  „Animal assisted education“ – holandská univerzita Open Universitat
– akreditovaný kurz „Výcvik v Rogersovské psychoterapii“ – Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně
– akreditovaný kurz „Snoezelen – úvod do práce v multismyslovém prostředí“
– akreditovaný kurz „Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice“
– akreditovaný kurz „Emoční inteligence a její využití v sociálních službách“
– akreditovaný kurz „Řešení a zvládání konfliktů“
– akreditovaný kurz „Základy komunikace s lidmi s duševním onemocněním“
– akreditovaný kurz „Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk“
– „Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
– „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
– Workshop „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – PN Kosmonosy
– Workshop „Co nám říkají koně“ – PN Havlíčkův Brod
– Odborné stáže v hiporehabilitaci: SPV Pirueta, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod , SPV Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, SPV Vladykův dvůr, SPV Toulcův dvůr, Psychiatrická nemocnice Bohnice, SDH Horticon
– „Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka
– „Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
– „Přirozená komunikace s koněm – horsemanship 1 a 2“ s Václavem Bořánkem

Bc. Tereza Franková

Funkce v Jupiteru:

ergoterapeutka hipoterapií , individuální ergoterapie

Dosažené vzdělání a praxe:

Ergoterapie na Ostravské univerzita v Ostravě

Sanatoria Klimkovice – neurorehabilitace u dětí (3,5 roku)

Absolvované kurzy:

– „Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii“ – Česká hiporehabilitační společnost

– akreditovaný kurz „Snoeze ve vodě – malé děti a kojenci“

– akreditovaný kurz „Fyzioterapie v pediatrii 2 praktická aplikace vývojové kineziologie“

– akreditovaný kurz „ CI therapy- Constrained induced movement therapy“

– akreditovaný kurz „PANat se vzduchovými dlahami dle M. Johnstone“

– akreditovaný kurz „TheraSuit Method“

– Workshop „Co nám říkají koně“ – PN Havlíčkův Brod

– Odborné stáže v hiporehabilitaci: Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Středisko hiporehabilitace Epona Brno

Dr. Xenia Svobodová

Funkce v Jupiteru:
Grantová manažerka, instruktorka HPSP a HTP

Dosažené vzdělání:
MBA – management Donau Universtitaet, Rakousko
Doktorát – Přirodní vědy, obor chemie, Universita Karlova, Praha
Aspirantura – Obor biofyzikální chemie, Technická Univerzita, Bratislava

Absolvované kurzy:
– Výcvik v Rogersovské psychoterapii v Institutu rozvoje osobnosti, Slovenská republika
– „Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi“ – Česká hiporehabilitační společnost
– „Hipoterapie v psychiatrii a psychologii“ – Česká hiporehabilitační společnost
– „Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka
– „Přirozená komunikace s koňmi“ u Jitky Smíškové
– kurzy v nenásilné komunikaci
– dlouhodobě navštěvuje sebezkušenostní skupinu nenásilné komunikace
– Odborné stáže a praxe v hiporehabilitaci: SDH Vladykův dvůr, Kamenitý vrch, SDH  PN Kosmonosy, PN Jihlava, PN Bohnice, SDH Sraz, Centrum hipoterapie Mirakl

Michaela Roučová

Funkce v Jupiteru:
Asistentka lektora koňských kroužků, vodič koně při HTFE, HPSP a HTP

Dosažené vzdělání:
Střední zemědělská škola, obor Agropodnikání a chov koní

Absolvované kurzy:
– „Nekonfliktní přístup ke koním“ u Oldy Nováka

Adéla Bernáthová

Funkce v Jupiteru:

asistentka koňských kroužků, vodička koní při HTFE , HPSP a HTP

v současnosti studuje obor Zoorehabilitace a asistenční služby se zvířaty na ČZU.

Markéta Nováková

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní při HTFE a HPSP, správce sociálních sítí, fotografka. V roce 2018 získala certifikát „Animal assisted education“ od holandské univerzity Open Universitat. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.

Michaela Bočková

Asistentka kroužků a volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Absolvovala kurzy přirozené komunikace s Oldou Novákem a Jitkou Smíškovou.

Hana Kubrichtová

Funkce v Jupiteru

Asistentka kroužků, volnočasových aktivit, vodič koní pro HTFE a HPSP. Akreditovaný zdravotník zotavovacích akcí.

Bc. Pavla Brendlová, DiS.


Funkce v Jupiteru

Sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež

asistentka volnočasových aktivit

Dosažené vzdělání

Sociální pedagogika -Univerzita Karlova

Sociální pedagogika -VOŠ pedagogická a sociální

Mgr. Lýdia Csermelyiová

Fyzioterapeutka při hipoterapii. Absolventka kurzu hipoterapie pod Českou hiporehabilitační společností.

David Randl

Správce webu, tiskař, grafik