Vzdělávací Kurzy

Akreditovaný kurz zooterapie

26.3.2022 Využití Zooterapie v sociálních službách – malá zvířata v zooterapii

Programem kurzu je uvedení účastníků do problematiky zooterapie a její možné využití v sociální práci. Účastníci kurzu budou seznámeni se základní problematikou zooterapie, jejím dělení a využitím obvyklých druhů zvířat v terapii. Účastníci se dozví jak je možné využít zooterapii v sociálních službách. Probereme oblasti, které je možné stimulovat či modulovat pomocí zooterapie, cílové skupiny zooterapie a specifika jednotlivých diagnóz. Absolventi budou schopni zvolit vhodné zvíře a vhodný způsob terapii pro konkrétního klienta.

Lektoři kurzu : Bc. et Bc. Ida Kubrichtová , RNDr. Xenia Svobodová MBA http://hipojupiter.cz/lidsky-tym/

Délka kurzu 8 hodin

forma prezenční

Akreditace MPSV A2021/0595-SP/PC/PP

Cena 2100 Kč / osoba

Využití Zooterapie v sociálních službách – malá zvířata v zooterapii

akreditace MPSV, prezenční forma, 8 vyučovacích hodin

akreditace č. A2021/0595-SP/PC/PP

nejbližší termín 26.3.2022

Výcvik koní pro hiporehabilitaci za využití principů nekonfliktního přístupu dle Oldy Nováka

kurz není akreditován, absolventi obdrží osvědčení o účasti.

8hodin / prezenční forma / kurz lze realizovat v našem středisku.