Hiporehabilitační týdny

Hiporehabilitační týdny děti absolvují s doprovodem rodiče.

Hiporehabilitační týden I. – 12. 7. – 16.7. 2021
pro děti do 6 let nebo pro děti s vážným pohybovým handicapem
– aktivity:
– 1 x denně HTFE – hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii, pod dohledem fyzioterapeuta
– 1 x denně Snoezelen pod vedením ergoterapeuta
– cena: 3500 kč
– PŘIHLÁŠKA

Hiporehabilitační týden II. – 9.8. – 13.8. 2021
– pro děti od 3 let:
– s lehčím tělesným a/nebo mentálním postižením
– s poruchou autistického spektra
– s poruchami učení, chování a socializace
– s narušenou schopností komunikace z vnějších i vnitřních příčin
– s omezeným vývojem řeči
– s vývojovou dysfázií
– aktivity:
– 1 x denně hipoterapie
– 1x denně Snoezelen
– 1 x denně Canisterapie
– 1 x denně muzikoterapie/zooterapie/ senzomotorické cvičení/ arteterapie ( skupinová terapie 2 hodiny)
– cena: 7000 kč
PŘIHLÁŠKA

Pobyty absolvují děti za přítomnosti rodičů, kteří je doprovází na jednotlivé terapie.

V ceně intenzivního týdne není ubytování a strava.