Hiporehabilitační týdny

Hiporehabilitační týdny děti absolvují s doprovodem rodiče.

Hiporehabilitační týden I. – 18. 7. – 22.7. 2022

pro děti :
– s mentálním znevýhodněním
– s poruchou autistického spektra
– s poruchami učení, chování a socializace
– s narušenou schopností komunikace z vnějších i vnitřních příčin
– s omezeným vývojem řeči
– s vývojovou dysfázií

aktivity:

2 x denně hiprehabilitace
– 1 x denně individuální canisterapie

doprovodné terapie : muzikoterapie, arteterapie, snoezelen , relaxace v apidomku

Nezajišťujeme ubytování ani stravu.

Cena 10 000kč

přihláška zde http://hipojupiter.cz/wp-content/uploads/2022/02/HIPOT%C3%9DDEN_I.pdf

http://hipojupiter.cz/wp-content/uploads/2022/02/HIPOT%C3%9DDEN_I.pdf

Hiporehabilitační týden II. 1.8- 5.8. 2022

pro děti :
– s mentálním znevýhodněním
– s poruchou autistického spektra
– s poruchami učení, chování a socializace
– s narušenou schopností komunikace z vnějších i vnitřních příčin
– s omezeným vývojem řeči
– s vývojovou dysfázií
– aktivity:
– 2 x denně hipoterapie
– 1x denně snoezelen

doprovodné terapie : muzikoterapie, arteterapie, snoezelen , relaxace v apidomku

– 1 x denně muzikoterapie/zooterapie/ senzomotorické cvičení/ arteterapie
– cena: 10 000 kč

přihláška zde http://hipojupiter.cz/wp-content/uploads/2022/02/HIPOT%C3%9DDEN_2.pdf

Pobyty absolvují děti za přítomnosti rodičů, kteří je doprovází na jednotlivé terapie.

V ceně intenzivního týdne není ubytování a strava.