Hiporehabilitace

Hiporehabilitace se dělí na tato odvětví:

– HPSP – Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi 
– HTFE – Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii 
– HTP – Hipoterapie v psychiatrii a psychologii 

Nabízíme:

INDIVIDUÁLNÍ HPSP

SKUPINOVÉ HPSP

HIPOTERAPIE V PSYCHIATRII A PSYCHOLOGII

INTENZIVNÍ TÝDNY HPSP A HTFE

HIPOREHABILITAČNÍ TÝM U NÁS =
– kůň se speciálním výcvikem a licencí České hiporehabilitační společnosti
– vodič koně se speciálním výcvikem
– odborný terapeut = certifikovaný logopedický asistent/ ergoterapeut/ zooterapeut/ absolvent výcviku Rogersovské psychoterapie

Nejen pro naše klienty je u nás k disposici SENZOMOTORICKÉ HŘIŠTĚ, kde je možné prohlubovat dovednosti, stimulované při hiporehabilitaci. 

HIPOREHABILITACE JAKO NÁSTROJ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ, POTŘEBNÝCH K VÝVOJI ŘEČI – čtěte zde

ÚČINKY HIPOREHABILITACE – čtěte zde

FINANCOVÁNÍ HIPOREHABILITACE
V České Republice bohužel zatím hipoterapie není hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. Celkové náklady na jednu terapeutickou lekci pro jednoho klienta činí cca 1000 –  Kč. Při hipoterapii se klientovi věnuje speciálně vycvičený kůň, zkušený vodič koně a odborný terapeut. Při naší ceně 300 – 450 Kč za lekci musí být ostatní náklady hrazeny finančními prostředky, které naše organizace získává prostřednictvím sponzorských darů, nadačních příspěvků, grantů a jiných aktivit.