Hiporehabilitace/ Hipoterapie – individuální

 

INDIVIDUÁLNÍ HPSP a HTFE
Přihláška  ke stažení TADY
Doporučení lékaře ke stažení TADY

 

Přihlášky přijímáme pouze emailem.
KONTAKT

Kdy?

–  pondělí  9:00 – 17:00 
– středa 9:00- 11:00, 12:00 – 14:00, 15:00 – 17:00 
– v létě formou intenzivních týdnů

Za kolik?
–  HTFE  350 kč/ 20 min.
– viz platební podmínky a absence

– HTP Hipoterapie v psychiatrii a psychologii 1200 kč / 90 min

Pro koho?
Pro děti:
– s  tělesným a/nebo mentálním postižením
– s poruchou autistického spektra
– s poruchami učení, chování a socializace
– s narušenou schopností komunikace z vnějších i vnitřních příčin
– s omezeným vývojem řeči
– s vývojovou dysfázií
Pro dospělé:
– s potřebou rehabilitace
– postižené stresem a pracovním vytížením

Co při hiporehabilitaci můžeme rozvíjet?
– hrubou a jemnou motoriku
– dovednosti, vedoucí ke správnému vývoji řeči
– empatii
– schopnost relaxovat

HIPOREHABILITAČNÍ TÝM U NÁS =
kůň se speciálním výcvikem a licencí České hiporehabilitační společnosti
vodič koně se speciálním výcvikem
odborný terapeut = certifikovaný  ergoterapeut/ zooterapeut/ absolvent výcviku Rogersovské psychoterapie

Nejen pro naše klienty je u nás k disposici SENZOMOTORICKÉ HŘIŠTĚ, kde je možné prohlubovat dovednosti, stimulované při hiporehabilitaci. 

HIPOREHABILITACE JAKO NÁSTROJ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ, POTŘEBNÝCH K VÝVOJI ŘEČI – čtěte zde

ÚČINKY HIPOREHABILITACE – čtěte zde

FINANCOVÁNÍ HIPOREHABILITACE
V České Republice bohužel zatím hipoterapie není hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou. Celkové náklady na jednu terapeutickou lekci pro jednoho klienta činí cca 900 –  Kč. Při hipoterapii se klientovi věnuje speciálně vycvičený kůň, zkušený vodič koně a odborný terapeut. Při naší ceně 300 – 450 Kč za lekci musí být ostatní náklady hrazeny finančními prostředky, které naše organizace získává prostřednictvím sponzorských darů, nadačních příspěvků, grantů a jiných aktivit.

 Mezi hlavní laskavé sponzory hiporehabilitace a hipoterapie patří Nadace Premedis