Snoezelen


Vybudovali jsme pro vás maringotku snoe! 🙂 Využít ji můžete především během našich hiporehabilitačních týdnů, po dohodě ale také jindy během školního roku.

CO JE SNOEZELEN?

Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty. více zde: https://3lobit.cz/co-je-snoezelen-teoreticky-uvod/