Aktivity s využitím koní (AVK) | Hiporehabilitace Jupiter
+420 776 614 704 | info@hipojupiter.cz
Květen 11, 2017

Aktivity s využitím koní (AVK)

Co jsou AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ?
Jedná se o metodu speciální a sociální pedagogiky, využívající motivačního a sociálně aktivizačního působení koně. Zaměřují se na rozvoj sociálních dovedností. Pomáhají posilovat pozitivní osobnostní vlastnosti, schopnost spolupracovat a snižovat riziko sociálního vyloučení. Mohou upevňovat kontakty v rodině, zlepšovat sebevědomí, zapojování do běžného života, ale i psychickou a fyzickou kondici.

 

Kůň je symbolem síly a odvahy. Je dokázáno, že interakce s tímto zvířetem působí motivačně a pomáhá při výchově a vzdělávání dětí. Velmi dobré výsledky byly pozorovány při práci s dětmi nesmělými, neprůbojnými a s nízkým sebevědomím. Stejně tak pozitivně působí i na děti příliš sebevědomé a s problémy s autoritami.

 

Díky tomuto všestrannému vlivu koní lze velice úspěšně léčit také problémový kolektiv, napadený například šikanou.

 

Koně působící v Hiporehabilitaci Jupiter prošli speciálním výcvikem. Jsou tedy vhodní pro práci i s těmi nejmenšími dětmi. Děti se seznámí s koňským terapeutem a svezou se na něm. V rámci lekce děti pracují i s ostatními zvířecími terapeuty, například s kozami Jůlinkou a Amálkou.

 

Při AVK dochází k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu člověka, proto rádi přivítáme i osoby s depresivními a úzkostnými příznaky, závislostmi na psychoaktivních látkách, seniory s poruchami poznávacích funkcí, nebo třeba hyperaktivní děti…

 

Pro koho jsou AVK vhodné?


– děti s poruchami učení a chování
– děti s vadami řeči
– klienty s mentálním postižením
– klienty se smyslovými vadami
– klienty s diagnózou autismus
– klienty trpící poruchami příjmu potravy
– klienty, kteří se obtížně sociálně začleňují atd.
– seniory – skupinové lekce pro domovy důchodců atd.

Ceník:
Skupina od 5 klientů – 80kč/osoba
Individuální lekce – 300kč/30 min.