Aktivity s využitím koní (AVK) | Hiporehabilitace Jupiter
+420 776 614 704 | info@hipojupiter.cz
Květen 11, 2017

Aktivity s využitím koní (AVK)

Co jsou AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ?
Jedná se o metodu speciální a sociální pedagogiky, využívající motivačního a sociálně aktivizačního působení koně. Zaměřují se na rozvoj sociálních dovedností. Pomáhají posilovat pozitivní osobnostní vlastnosti, schopnost spolupracovat a snižovat riziko sociálního vyloučení. Mohou upevňovat kontakty v rodině, zlepšovat sebevědomí, zapojování do běžného života, ale i psychickou a fyzickou kondici.

Kůň je symbolem síly a odvahy. Je dokázáno, že interakce s tímto zvířetem působí motivačně a pomáhá při výchově a vzdělávání dětí. Velmi dobré výsledky byly pozorovány při práci s dětmi nesmělými, neprůbojnými a s nízkým sebevědomím. Stejně tak pozitivně působí i na děti příliš sebevědomé a s problémy s autoritami.

Díky tomuto všestrannému vlivu koní lze velice úspěšně léčit také problémový kolektiv, napadený například šikanou.

Koně působící v Hiporehabilitaci Jupiter prošli speciálním výcvikem. Jsou tedy vhodní pro práci i s těmi nejmenšími dětmi.

Při AVK dochází k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu člověka, proto rádi přivítáme i osoby s depresivními a úzkostnými příznaky, závislostmi na psychoaktivních látkách, seniory s poruchami poznávacích funkcí, nebo třeba hyperaktivní děti…

Pro koho jsou AVK vhodné?
– děti s poruchami učení a chování
– děti s vadami řeči
– klienty s mentálním postižením
– klienty se smyslovými vadami
– klienty s diagnózou autismus
– klienty trpící poruchami příjmu potravy
– klienty, kteří se obtížně sociálně začleňují atd.
– seniory – skupinové lekce pro domovy důchodců atd.

Jaký program vás u nás čeká?
– seznámení se stádem a jeho psychologií
– základy práce s koňmi ze země
– povození na koni s pěším doprovodem
– doprovodný program ve formě her/ naučných pracovních listů apod.

Kolik to bude stát?
– Program pro 8-12 osob – 180 min. – 3000 kč (jiný počet osob dohodou)
– Program pro osoby zdravotně nebo sociálně znevýhodněné nad 15 let – možnost uhrazení z dotace (pro více info nás prosím kontaktujte)
– 
Individuální lekce – 500 kč/ 60 min.

Prosíme, dotazy pište na email, volejte jen  akutních případech! Většinu dne trávíme s koňmi, kde nemáme po ruce diář, evidenci přihlášek ani aktuální ceník služeb. Děkujeme za pochopení! 🙂