Květen 11, 2017

Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi

Co je to Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)?
Jedná se o metodu speciální a sociální pedagogiky, využívající motivačního a sociálně aktivizačního působení koně. Zaměřují se na rozvoj sociálních dovedností. Pomáhají posilovat pozitivní osobnostní vlastnosti, schopnost spolupracovat a snižovat riziko sociálního vyloučení. Mohou upevňovat kontakty v rodině, zlepšovat sebevědomí, zapojování do běžného života, ale i psychickou a fyzickou kondici.

Kůň je symbolem síly a odvahy. Je dokázáno, že interakce s tímto zvířetem působí motivačně a pomáhá při výchově a vzdělávání dětí. Velmi dobré výsledky byly pozorovány při práci s dětmi nesmělými, neprůbojnými a s nízkým sebevědomím. Stejně tak pozitivně působí i na děti příliš sebevědomé a s problémem s autoritami.

Díky tomuto všestrannému vlivu koní lze velice úspěšně léčit také problémový kolektiv, napadený například šikanou.

Koně působící v Hiporehabilitaci Jupiter prošli speciálním výcvikem. Jsou tedy vhodní pro práci i s těmi nejmenšími dětmi.

Při HPSP dochází k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu člověka, proto rádi přivítáme i osoby s depresivními a úzkostnými příznaky, závislostí na psychoaktivních látkách, seniory s poruchami poznávacích funkcí, nýbrž i hyperaktivní děti…

Pro koho jsou HPSP vhodné?
– děti s poruchami učení a chování
– děti s vadami řeči
– klienty s mentálním a duševním hendikepem
– klienty se smyslovými vadami
– klienty s diagnózou autismu
– klienty trpící poruchami příjmu potravy
– klienty, kteří se obtížně sociálně začleňují
– seniory – skupinové lekce pro domovy důchodců
– osoby s pracovním vytížením a stresem

Jaký program vás u nás čeká?
– seznámení se stádem a jeho psychologií
– základy práce s koňmi ze země
– povození na koni s pěším doprovodem
– doprovodný program ve formě her/naučných pracovních listů apod.


Nabízíme:

Program pro skupiny dětí

Program pro skupiny dospělých – osobnostní rozvoj

Program pro seniory

Prosíme, dotazy pište na email, volejte jen v akutních případech! Většinu dne trávíme s koňmi, kde nemáme po ruce diář, evidenci přihlášek ani aktuální ceník služeb. Děkujeme za pochopení! 🙂