Červen 11, 2019

Absence

KOŇSKÉ KROUŽKY
– V jednom pololetí lze nahradit 2 omluvené lekce.
– Omluvy přijímáme pouze emailem, a to min. 24 h před konáním lekce.
– Vaše díte může přijít na náhradu do jiného kroužku pouze po předchozí domluvě.
– Při dlouhodobé absenci kvůli vážným zdravotním potížím možná individuální domluva.
– Lekce lze nahradit pouze v daném školním roce.

HIPOTERAPIE A HIPOREHABILITACE
– Omluvy přijímáme pouze emailem, a to min. 24 h před konáním terapie.
– Neomluvená absence je splatná v plné výši při následující terapii.
– Při třech po sobě jdoucích absencích si vyhrazujeme právo terapii ukončit a místo nabídnout jinému zájemci.

OSTATNÍ AKTIVITY
– Omluvy přijímáme pouze emailem, a to min. 24 h před konáním.