Projektové dny

Přijímáme přihlášky na další cyklus projektových dnů!

V říjnu se zaměříme na polytechnické vzdělávání a čtenářskou gramotnost. Budeme si povídat o využití koní dřív a o tom, jak nyní komunikujeme na delší vzdálenost. Zkusíme i rukodělnou tvorbu depeše a procvičíme stylistiku.

V listopadu nás opět čeká rozvoj čtenářské gramotnosti a polytechnická výuka, tentokrát však na téma svatý Martin. Budeme také zkoumat, co všechno a jak můžeme měřit při měření počasí.

V prosinci budeme péct z plodů farmy a vyrobíme vánoční cukroví. Rozvíjet budeme naše matematické dovednosti, zaměříme se na poměry, jednotky objemu a hmotnosti – ukážeme si, jak jednotky převádět.

Těšíme se! 🙂